Агенция за контрол на просрочени задължения ЕООД е финансова институция, регистрирана в БНБ, с основен предмет на дейност „Придобивания на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг)“ по чл.2, ал.2, т.12 от ЗКИ и развива дейността си в сферата на събиране на просрочени вземания.

Целта на компанията е обединяване на всички дейности позволени от българското законодателство свързани със събирането на вземания с различни по период просрочия, както и въвеждането на най- съвременните форми за събиране на вземания в сферата на т.нар. "меко" събиране.

Компанията е функция на фактори, гарантиращи добро позициониране на пазара, чрез прилагане на успешен бизнес модел, изграждан и развиван през годините.

Мениджмънтът на компанията е част от пазара на събиране на вземания от 2008 г., като от тогава до сега е заслужил доверието на клиентите си с безупречна репутация и професионализъм.

Мисията на компанията е ориентирана в посока на спазване на морални и етични норми при осъществяване на дейностите по водене на преговори и сключване на споразумения с финансово затруднени и временно неплатежоспособни клиенти на нашите партньори.

История

Агенция за контрол на просрочени задължения ЕООД е създадена през 2016 г. от екип от професионалисти с дългогодишен опит в събирането на просрочени задължения.

През месец септември 2018 г., дейността на компанията ни се разрастна и същата стъпи на още един пазар. Дружеството ни в Румъния запазва името си и същото се нарича Agency for control of outstanding debts S.R.L/ АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С.Р.Л, със седалище и адрес на управление в гр. Букурещ, сектор 5, булевард Тудор Владимиреску 22, сграда Грийн гейт офис, офис 526, регистър 02, етаж 5. Мениджърският екип също е запазен, като двамата управители на Дружеството – г-н Неделчо Спасов и г-жа Ивелина Кавурска ще управляват и представляват Дружеството в Румъния.

Неговата основна дейност и мисия е да развива възможностите за един по – достъпен пазар в сферата на събиране на вземания и в съседна Румъния, като всички добри практики, създадени и работещи в България ще бъдат запазени. Разбира се същите ще бъдат съобразени и с икономическата конюктура и особеностите на местния бизнес модел.

Вярваме, че това ще бъде само първата крачка към развиването на една стабилна мрежа от офиси на компанията на територията на цяла Европа, а защо не и в световен мащаб!

Благотворителност

Агенция за контрол на просрочени задължения ЕООД е социално отговорна компания, която подкрепя реализацията на благотворителни инициативи на нейни партньори и контрагенти. Ще се радваме да бъдем полезни, в случай че имате идея или реализирате благотворителна инициатива, която е ориентирана към подпомагане на деца в неравностойно положение или цели стимулирането на реализацията им в обществото, както и инициативи, спомагащи за спасяването на човешки живот. Не се колебайте да се свържете с нас на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Национален телефон 0700 200 27 / без допълнително таксуване /

Често задавани въпроси

Предварителното проучване е част от процеса по управление на финансовите потоци и е от особено значение за ликвидността на едно дружество. Моделите за проучване могат да бъдат най-разнообразни, но на тяхна база може да определите размера на предоставените стоки и услуги на Вашите клиенти и партньори. Самото проучване е само част от процеса. Дори и когато са коректни към други контрагенти, възможността Вашите клиенти и партньори да не бъдат коректни към Вас е голяма, ако нямате изрядна система за издаване и приемане на документи от и към дружеството, както и договори, предвиждащи всички ситуации, които може да възникнат. При изпълнение на тези условия Вие ще се ползвате с уважение и респект и вероятността от възникване на просрочия ще се сведе до минимум. Ние можем да Ви помогнем с професионални съвети за всяка една стъпка от процеса.

С функции по събиране на просрочените задължения може да натоварите счетоводството, финансовия директор или търговските представители. Не забравяйте, че техните функции са съвсем различни и им плащате за друго. Добавянето на непознат за тях процес ще влоши качеството на изпълнение на основните им задължения. Трябва да имате предвид, че Вашите служители добре познават клиентите, като неминуемо между тях може да възникнат лични отношения или симпатии. Натоварвайки ги с неприсъщи за тях функции, може да загубите клиент, който е финансово затруднен в краткосрочен план и в случай на непрофесионално отношение към него той вече да не предпочете Вашите услуги и да се възползва от конкурентни фирми.

Ние сме професионалисти в сферата на събиране на вземания, защото ежедневно се занимаваме с това и познаваме най-добрите практики и стратегии. Прехвърлянето на Вашите вземания към нас ще увеличи ефикасността на останалите позиции във фирмата Ви. Ние сме посредник между Вас и Вашите длъжници, като основната ни цел е запазване на имиджа на Вашата компания и реализиране на плащания по просрочията.

В този случай ние ще обучим Вас или Ваш служител на основни принципи в събирането на вземания, както и някои техники и похвати при водене на преговори, свързани със събиране на вземания, които Вие ще може да използвате, когато Ваши длъжници са близки до Вас фирми и физически лица и има силен личен елемент и натрупана история. Така Вие ще сте спокойни, че останалата част от задълженията е в сигурни ръце.

При започване на работа по Ваши случаи ние подписваме договор и споразумение за конфиденциалност. Компанията е регистрирана като администратор на лични данни с удостоверение № 377047, издадено от Комисията за защита на личните данни. Като администратор на лични данни компанията спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подлежи на регулация от страна на Комисията за защита на личните данни, което гарантира на нашите партньори и клиенти спокойствие и сигурност, когато ни поверяват за обработка личните данни на задължените лица.

На пазара има много фирми за събиране на вземания, но малко от тях са с безупречна репутация. Тази репутация Ви гарантира, че при работата с нас, за Вас няма да има неблагоприятни законови последици от предприети от нас действия към Ваши длъжници. Ние спазваме стриктно законодателството на Република България.

Всички документи, удостоверяващи вземането и/или договорните Ви отношения с насрещната страна. Ние ще разгледаме документите и ще Ви дадем безплатна консултация какъв е статусът на Вашето вземане.

Методите, използвани от дружеството, са изцяло съобразени с българското законодателство и са свързани с т.нар. мек подход за събиране. Подходът включва телефонни обаждания, информационни писма, покани (напомнителни, уведомяващи за действия, уведомяващи за резултат), SMS-съобщения, имейли, както и най-новите методи, свързани със социалните мрежи. Нашите колектори са професионалисти, като за това говори високата резултатност, която постигат. Служителите на Агенция за контрол на просрочени задължения успешно се адаптират към спецификите на различни по вид вземания с оглед опита и многообразието от клиенти на дружеството.

Съгласно българското законодателство всяка незабранена със закон икономическа дейност е позволена. Ние сме икономически субект като всеки друг. В Търговския регистър може да видите собствеността на дружеството, неговата история, годишните финансови отчети и т.н. В Закона за задълженията и договорите и Гражданския процесуален кодекс законодателят е регламентирал правото на всеки кредитор да потърси своето вземане. Като дружество, осъществяващо дейности за събиране на вземания, ние сме Ваш доставчик на тази услуга. Следователно може да бъдете сигурни, че осъществяваната от нас услуга е законна.

Контакти

  • София, ул. Панайот Волов 29, ет. 3
  • Пловдив, ул. Цоко Каблешков 19, ет. 2, Офис 2А
  • Варна, бул. Владислав Варненчик 55, ет.4, Oфис 3
  • Румъния, Букурещ, сектор 5, бул. Тудор Владимиреску 22, сграда Грийн гейт офис, офис 526, регистър 02, ет. 5
  • +359 2 444 10 10
  • +359 2 554 41 90
  • info [at] debtagency.bg