Често задавани въпроси

Често задавани въпроси
 • 01. Как да разпозная некоректните клиенти и партньори?
  Предварителното проучване е част от процеса по управление на финансовите потоци и е от особено значение за ликвидността на едно дружество. Моделите за проучване могат да бъдат най-разнообразни, но на тяхна база може да определите размера на предоставените стоки и услуги на Вашите клиенти и партньори. Самото проучване е само част от процеса. Дори и когато са коректни към други контрагенти, възможността Вашите клиенти и партньори да не бъдат коректни към Вас е голяма, ако нямате изрядна система за издаване и приемане на документи от и към дружеството, както и договори, предвиждащи всички ситуации, които може да възникнат. При изпълнение на тези условия Вие ще се ползвате с уважение и респект и вероятността от възникване на просрочия ще се сведе до минимум. Ние можем да Ви помогнем с професионални съвети за всяка една стъпка от процеса.

 • 02. Кой от моята фирма може да се занимава с това?
  С функции по събиране на просрочените задължения може да натоварите счетоводството, финансовия директор или търговските представители. Не забравяйте, че техните функции са съвсем различни и им плащате за друго. Добавянето на непознат за тях процес ще влоши качеството на изпълнение на основните им задължения. Трябва да имате предвид, че Вашите служители добре познават клиентите, като неминуемо между тях може да възникнат лични отношения или симпатии. Натоварвайки ги с неприсъщи за тях функции, може да загубите клиент, който е финансово затруднен в краткосрочен план и в случай на непрофесионално отношение към него той вече да не предпочете Вашите услуги и да се възползва от конкурентни фирми.

 • 03. Какви предимства ми носи сътрудничеството с Вас?
  Ние сме професионалисти в сферата на събиране на вземания, защото ежедневно се занимаваме с това и познаваме най-добрите практики и стратегии. Прехвърлянето на Вашите вземания към нас ще увеличи ефикасността на останалите позиции във фирмата Ви. Ние сме посредник между Вас и Вашите длъжници, като основната ни цел е запазване на имиджа на Вашата компания и реализиране на плащания по просрочията.

 • 04. Може ли да поемете някои вземания, а други да съберем със собствени средства?
  В този случай ние ще обучим Вас или Ваш служител на основни принципи в събирането на вземания, както и някои техники и похвати при водене на преговори, свързани със събиране на вземания, които Вие ще може да използвате, когато Ваши длъжници са близки до Вас фирми и физически лица и има силен личен елемент и натрупана история. Така Вие ще сте спокойни, че останалата част от задълженията е в сигурни ръце.

 • 05. Мога ли да бъда сигурен, като Ви поверявам информация за моята фирма и лични данни?
  При започване на работа по Ваши случаи ние подписваме договор и споразумение за конфиденциалност. Компанията е регистрирана като администратор на лични данни с удостоверение № 377047, издадено от Комисията за защита на личните данни. Като администратор на лични данни компанията спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подлежи на регулация от страна на Комисията за защита на личните данни, което гарантира на нашите партньори и клиенти спокойствие и сигурност, когато ни поверяват за обработка личните данни на задължените лица.

 • 06. Защо трябва да се доверя на Вас, като на пазара има много други фирми?
  На пазара има много фирми за събиране на вземания, но малко от тях са с безупречна репутация. Тази репутация Ви гарантира, че при работата с нас, за Вас няма да има неблагоприятни законови последици от предприети от нас действия към Ваши длъжници. Ние спазваме стриктно законодателството на Република България.

 • 07. Какви документи са Ви необходими, за да започнете действия за събиране на просрочените задължения от моите длъжници?
  Всички документи, удостоверяващи вземането и/или договорните Ви отношения с насрещната страна. Ние ще разгледаме документите и ще Ви дадем безплатна консултация какъв е статусът на Вашето вземане.

 • 08. Какви действия предприемате, за да съберете просрочено вземане?
  Методите, използвани от дружеството, са изцяло съобразени с българското законодателство и са свързани с т.нар. мек подход за събиране. Подходът включва телефонни обаждания, информационни писма, покани (напомнителни, уведомяващи за действия, уведомяващи за резултат), SMS-съобщения, имейли, както и най-новите методи, свързани със социалните мрежи. Нашите колектори са професионалисти, като за това говори високата резултатност, която постигат. Служителите на Агенция за контрол на просрочени задължения успешно се адаптират към спецификите на различни по вид вземания с оглед опита и многообразието от клиенти на дружеството.

 • 09. Събирането на вземания законно ли е в Република България?
  Съгласно българското законодателство всяка незабранена със закон икономическа дейност е позволена. Ние сме икономически субект като всеки друг. В Търговския регистър може да видите собствеността на дружеството, неговата история, годишните финансови отчети и т.н. В Закона за задълженията и договорите и Гражданския процесуален кодекс законодателят е регламентирал правото на всеки кредитор да потърси своето вземане. Като дружество, осъществяващо дейности за събиране на вземания, ние сме Ваш доставчик на тази услуга. Следователно може да бъдете сигурни, че осъществяваната от нас услуга е законна.

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.04.2020 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД