По време на краткото ни сътрудничество. Дружеството се доказа като надежден и лоялен партньор в сферата на изпукуването на просрочени вземания. В съвместната ни дейност Дружеството изпълнява договорните си отношения коректно и в съответствие с всички законови, норматични и етини изиквания.
Изтегли референция
Маргарита Кариди
Изпълнителен Директор

СертификатиКонтакти

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.04.2020 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД