По време на краткото ни сътрудничество. Дружеството се доказа като надежден и лоялен партньор в сферата на изпукуването на просрочени вземания. В съвместната ни дейност Дружеството изпълнява договорните си отношения коректно и в съответствие с всички законови, норматични и етини изиквания.
Изтегли референция
Маргарита Кариди
Изпълнителен Директор

СертификатиКонтакти