Основно преимущество на "Агенция за контрол на просрочени задължения" ЕООД е обстоятелството, че разполага с висококвалифицирани мениджъри с дългогодишен практически опит и доказан експертен екип. Те притежават знания и умения и са основно специализирани в събирането на просрочени вземания по необслужвани от заемателите парични кредити. В изпълнение на своите задължения, експертите стриктно спазват и се съобразяват с действащото в България законодателство.
Изтегли референция
Николай Николов
Изпълнителен директор

СертификатиКонтакти