"Агенция за контрол на просрочени задължения" ЕООД предлага ефективно и качествено сътрудничество в областта на събиране на вземания. Дружеството разполага с екип от професионалисти, които в съвместната ни работа демонстрират гъвкавост и опитност по отношение на договорените ни отношения, бързина и коректност в обработването на подадената информация.
Изтегли референция
Десислава Димитрова
Управител

СертификатиКонтакти