Дружеството е наш основен партньор в сферата на съдебното събиране и изкупуването на просрочени задължения по отпуснатите от нашето Дружество кредити. Съвместната ни дейност показва, че "Агенция за контрол на просрочени задължения" ЕООД изпълнява ангажиментите си професионално, чрез ефективен стил на работа и задълбочен опит в събирането на просрочени задължения.
Изтегли референция
Цветан Кръстев
Управител

СертификатиКонтакти