? Търсите ли следващо професионално предизвикателство?
? Искате ли да работите в компания, развиваща се на българския и международния пазар?
? Желаете ли да бъдете част от сплотен екип, на който да можете да разчитате?
? Споделяте ли ценностите: Екипност; Доверие; Професионализъм?

Ако отговорът е Да, сега имате прекрасна възможност да се присъедините към нашия екип на позиция:


Юрисконсулт Правно обслужване (GDPR и AML процеси)


Обхват на позицията

 • Дава правни становища по възникнали казуси, свързани с корпоративното обслужване на Дружеството и групови проекти на холдинга;
 • Представлява дружеството пред дирекции на МВР, държавни и общински органи;
 • Участва чрез оперативни действия при налагане на ефективни организация и контролни механизми за стриктно прилагане на процесите по защита на личните данни по GDPR и мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
 • Извършва оперативни дейности във връзка с проверка в санкционни, терористични списъци, както и такива на видни политически личности, включително и посредством специализирана софтуерна система;
 • Извършва оперативни дейности по оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, регулярен мониторинг на клиентско поведение, включително посредством специализирана софтуерна система;
 • Изпълнява и отговаря за други задачи от правен характер, възложени от Главен юрисконсулт и/или Директор Съдебна дирекция.


Примерни отговорности относно правното обслужване:

 • Извършва правно обслужване на дружеството във връзка с основната му дейност, която е под надзора на БНБ, ЦКР, КЗЛД, ДАНС;
 • Консултира мениджмънта на Дружеството при изготвяне и подписване на договори за цесии и процесите по прехвърляне и обработка на цедирани портфейли от вземания към Дружеството;
 • Изготвя правни становища по прилагане на нормативните актове, отговори на жалби, сигнали, молби и предложения, подадени във връзка с предмета на дейност на дружеството;
 • Съдейства за изпълнение на процеси по спазване на приетите в Дружеството Политики за поверителност и обработка на личните данни в съответсвтие с GDPR и съобразно Вътрешни правила и Оценката на риска, с които са установени стандарти, спазвани от Дружеството за целите на превенция и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по смисъла на ЗМИП, ЗМФТ, ППЗМИП и т.н.
 • Участва активно в процесите по прилагане на груповите и индивидуалните АМЛ политики на Дружеството и на холдинговата структура;
 • Оказва правна помощ на ръководството и служителите на дружеството;


Изисквания към кандидатите:

 • Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
 • Опит в гражданския процес и процесуално представителство не по-малко от 2 години;
 • Много добра компютърна грамотност – Word, Excel, Power Point;
 • Способност да самостоятелно решаване на казуси;
 • Лоялност и високо чувство за отговорност;
 • Комуникативност и умение за работа в екип;
 • Умение за работа в динамична среда при спазване на срокове;
 • Допълнителна квалификация в сферата на защита на лични данни,  сигурността и АМЛ процесите ще се считат за предимство;


Ние предлагаме:

 • Постоянен трудов договор;
 • Отлични условия на труд, конкурентно възнаграждение;
 • Стимулираща работна среда в млад и динамичен екип;
 • Добра социална политика;
 • Възможност за професионално развитие.


Ако откривате в описаното своето желано професионално предизвикателство, не се колебайте да кандидатствате като изпратите своя актуално CV на имейл: hr [at] debtagency.bg като посочите и позицията, за която кандидатствате

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

Кандидатстване


Локация София
Статут Пълен работен ден
Дата 21 Май 2021

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.04.2020 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД