АКПЗ подхожда професионално към своите клиенти, спазвайки в своята работа високи етични стандарти. Нашите длъжници са всъщност наши клиенти, а в комуникацията с тях градим равнопоставени и коректни отношения, с уважение към личността и актуалния статус на всеки отделен партньор.

За това допринася и политиката ни взаимопомощ, чрез която предлагаме различни варианти за справяне със съответните задължения, в контекста на всеки конкретен случай.

Индивидуалният подход е наша запазена марка, а благодарение на съвместната ни работа с клиента, постигаме високи резултати и своевременно покриване на задълженията, като така постигаме удовлетвореност за всички страни.

Ето защо комуникацията е най – важна за нашата работа, тъй като благодарение на разговорите ни с нашите клиенти, бихме могли да разрешим всеки заплетен случай.

СертификатиКонтакти