Често задавани въпроси - Клиенти

Често задавани въпроси - Клиенти
 • 01. Вие законна фирма ли сте и как мога да бъда сигурен, че моето задължение Ви е предадено за обслужване?
  Ние сме търговско дружество, вписано в Търговския регистър на Република България. Като администратор на лични данни, компанията спазва разпоредбите на Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година ("GDPR") и Закона за защита на личните данни и подлежи на регулация от страна на Комисията за защита на личните данни, което гарантира на нашите партньори и клиенти спокойствие и сигурност, когато ни поверяват за обработка лични данни. Може да проверите легитимността на компанията и като се свържете с Вашия кредитор, който ще удостовери, че има сключен договор с нас.

 • 02. Защо Агенция за контрол на просрочени задължения се свърза с мен?
  Случаите, в които ние се свързваме с Вас, може да са няколко: - Договор между нас и Ваш кредитор за обслужване на просрочени задължения; - Договор между нас и компания, придобила Вашите вземания от Вашия кредитор; - Ние, въз основа на договор с Вашия кредитор, сме придобили Вашите вземания.

 • 03. Получих покана за доброволно изпълнение на парично задължение от Агенция за контрол на просрочени задължения. Това законно ли е?
  Агенция за контрол на просрочени задължения има право да изпрати до Вас покана, съдържаща информация за Вашето задължение на база на сключен договор между Вас и Вашия кредитор. В случай че е възникнало недоразумение и задължението Ви е изплатено или на този адрес вече не живее лицето, посочено в поканата, свържете се с нас на тел. 02/444 10 10 и споделете за случая, за да може да избегнем бъдещи недоразумения.

 • 04. Получих обаждане по телефона от Агенция за контрол на просрочени задължения. Това законно ли е?
  Когато подписвате договор с компания, в него Вие се съгласявате в случай на забава на плащане с Вас да се свърже компанията или неин представител. На база сключен договор между нас и компанията ние се явяваме като неин представител. Разговорите, които провеждат нашите колектори, винаги са в духа на добрия тон и единствената им цел е да разберат повода за неплащане на задълженията и да Ви помогнат да стабилизирате личните си финанси.

 • 05. Какво да правя, когато получа покана за доброволно изпълнение на задължение, изпратена от Агенция за контрол на просрочени задължения?
  Най-добрата реакция от Ваша страна е да се свържете с нас както на тел. 02/444 10 10, така и на имейл – info@debtagency.bg. Ние ще Ви информираме за Вашето задължение и ще Ви дадем варианти за неговото погасяване. Доста често Ви даваме възможност за отсрочване или временно намаляване на вноските Ви по задължение. Ако не се свържете с нас, не бихте могли да използвате тези възможности и Вашето вземане може да премине в съдебна фаза, където разноските нарастват многократно.

 • 06. Как да съм сигурен, че като се свържа с Вас, Вие няма да започнете да ме притеснявате ежедневно?
  Агенция за контрол на просрочени задължения спазва най-добрите практики при събиране на вземания, а освен това държи и на доброто си име в обществото. Нашата практика не е свързана с непрестанни съобщения и напомняне. След като вече сме се свързали с Вас или Вие сте ни се обадили или написали мейл и ние сме Ви уведомили за Вашето задължение, сме направили първата крачка към уреждане на отношенията Ви с нас. В случай че спрете да изпълнявате сключеното споразумение или не направите обещаните плащания, Агенция за контрол на просрочени задължения ще Ви уведоми за стартиране на съдебни действия срещу Вас и това ще бъде последният контакт от наша страна с Вас.

 • 07. Какво се случва, ако срещу мен бъдат предприети съдебни действия?
  Преди срещу Вас да бъдат предприети съдебни действия, Вие вече сте вписан в Централен кредитен регистър към БНБ като некоректен платец. Това означава, че в бъдеще няма да може да ползвате кредити, да взимате стоки на изплащане и т.н., докато не покриете задълженията си. След като делото е приключило, то бива предадено на съдия-изпълнител, който може да запорира Вашето трудово възнаграждение, банковите Ви сметки, имуществото Ви, както и, в краен случай, да прибегне до неговото разпродаване на публичен търг. Нашата цел е да избегнете всички тези законови последствия и да уредите задълженията си доброволно.

 • 08. С мен се свърза „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД. Какво да правя? Не е ли най-добре просто да игнорирам писмото / обаждането и да изчакам?
  Бездействието е най-лошият вариант за действие в подобна ситуация и не е решение на проблема, а само може да го задълбочи. Ако сте убедени, че претенцията е неоснователна, уведомете ни и ние ще проучим случая. Ако сте наясно, че претенцията е законосъобразна, но не сте в състояние да платите към настоящия момент, също е най-добре да се свържете с нас, за да сключим споразумение за разсрочване на задължението. Ако се опитвате да се укривате, това само може да доведе до натрупването на допълнителни разходи върху дълга Ви.

 • 09. Какво да правя, ако получа обаждане и/или писмо за длъжник, когото не познавам или вече не живее на посочения адрес?
  В подобен случай най-добре би било да ни се обадите на телефон 0700 200 27 (без допълнително таксуване, съгласно тарифния Ви план), за да ни съобщите за промяната и да ни кажете дали знаете новия телефонен номер и/или адрес на длъжника, за да се свържем с него и да не Ви безпокоим повече.

 • 10. Защитени ли са личните ми данни, с които разполага „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД?
  Компаниите, които работят в областта на събиране на просрочени вземания, са Администратори на лични данни и са отговорни за тяхното правилно и законосъобразно съхранение. Това означава, че се спазват всички процедури относно обработването и съхраняването на личните данни на длъжниците. Данните са защитени ,както вътре в самата организация (с тях работят само оторизирани лица), така и от външна неправомерна намеса.

 • 11. Как да разбера дали „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД е легитимна?
  Бихте могли да проучите Дружеството в интернет и да се обадите на посочения в сайта телефонен номер, за да проверите дали действително то се е свързало с Вас и дали фигурирате в неговите списъци със задължения за събиране. Големите и утвърдени компании са членове на асоциации и участват в браншови дейности, така че Вие бихте могли да проверите дали свързалата се с Вас агенция членува в местни браншови организации (напр. Асоциацията на колекторските агенции в България и ACA International – The Association of Credit and Collection Professionals). Ако продължавате да имате съмнения, може да се свържете с Вашия кредитор и да проверите дали наистина дългът Ви е продаден на компанията за събиране на вземания, която се е свързала с Вас. Освен това дружествата, които събират задължения след покупката им чрез подписване на договор за цесия, следва да са вписани в Регистъра на финансовите институции, воден от БНБ. Можете да проверите на сайта на БНБ, дали дружеството фигурира в регистъра.

 • 12. Защо кредитът ми е отпуснат от една фирма, а сега трябва да плащам на друга фирма. Това законно ли е?
  Всеки кредитор може да вземе решение да продаде свое вземане. Тази продажба се нарича цесия. Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с всички привилегии и обезпечения. За извършването на цесия не се изисква съгласието на длъжника, нито неговия подпис. Когато новият кредитор е упълномощен за това, той уведомява длъжника за извършената цесия. След прехвърляне на вземането, длъжникът може и трябва да извършва плащания единствено към новия кредитор.

 • 13. Невъзможно ми е да платя цялата сума наведнъж – Може ли нещо да се направи?
  Ако дължимата сума е в голям размер и длъжникът няма възможност да я изплати наведнъж, най – добрият вариант е длъжникът да се свърже с кредитора и да обсъдят ситуацията и възможностите за разсрочване на задължението. Обикновено на длъжника се предлага схема за погасяване, която е съобразена с неговите доходи. И все пак е важно да се знае, че бързото изплащане на задължението ще спести на длъжника начисляването, както на лихви за просрочие, така и извършването на допълнителни разходи по събирането на дълга. В противен случай дългът би могъл да се увеличи значително.

 • 14. Какви действия за събиране на просрочени вземания, използва „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД?
  Действията за събиране на вземания, които използва „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД са следните: изпращане на уведомителни писма и кратки текстови съобщения, електронна кореспонденция, разговори по телефон, изпращане на писмена кореспонденция, провеждане на срещи, сключване на споразумения. Основната цел на посочените действия е да се постигне споразумение с длъжника за изплащане на задължението му. За тази цел анализираме всички възможности за погасяване на неизплатеното задължение и предлагаме индивидуални решения за плащане. Естествено, по време на този процес ние запазваме конфиденциални всички Ваши лични данни и цялата информация, която ни предоставяте. От изключителна важност след подписване на споразумението е същото да бъде спазвано стриктно. Това гарантира на длъжника по-малко допълнителни разходи и непредприемане на принудителни действия срещу негово имущество.

 • 15. Ако длъжникът не плати задълженията си и не се постигне споразумение, какво се случва?
  В случай, че извънсъдебните способи за събиране не постигнат резултат, спрямо длъжника ще бъде стартирана съдебна процедура, която включва образуване на частно гражданско дело и след издаване на изпълнителен лист, се образува и изпълнително дело пред компетентен съдебен изпълнител. За иницииране на съдебния процес ще бъдат заплатени съдебни разходи, съгласно законовите норми, които ще увеличат дълга значително и впоследствие същите ще бъдат заплатани от самия длъжник. С оглед на изложеното, за длъжника е много по - добре да потърси контакт със своя кредитор, с когото да постигнат споразумение за извънсъдебно изплащане на задължението.

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.04.2020 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД