В началото на 2019 г. сбъднахме една дълго планирана мечта – подадохме ръка на децата от дома на фондация „Защититено жилище ЗАЕДНО“ с директор г-н Димитър Цветков.

Сградата се намира в село Гурманово, община Божурище, и в продължение на 12 месеца, вече поредна година, осигурява подслон, храна и учебна и трудова квалификация на бивши възпитаници на домове за деца без родителска грижа, навършили 18 години.

Ние, от АКПЗ също допринесохме към каузата, осигурявайки материална помощ от първа необходимост, като топло облекло, сушилня за дрехи и гориво за буса на фондацията. Освен това, дългосрочно и доброволно ще провеждаме курсове по финансова грамотност на възпитаниците на защитеното жилище, така че когато дойде моментът на тяхното отправяне към живота, те да са пълноценно подготвени за предизвикателствата му.

Сертификати

Контакти