Snn Описание
I15 Искане за достъп до лични данни
О1 Отказ на право на субект на лични данни
U1 Уведомление за несъхранение на лични данни
U2 Уведомление за предоставяне на достъп до лични данни
I20 Искане за преносимост на лични данни
U3 Уведомление за преносимост на лични данни
I16 Искане за коригиране на лични данни
О2 Отказ за коригиране на лични данни
U4 Уведомление за коригиране на лични данни
U5 Уведомление до трети страни за коригиране на данни
I18 Искане за ограничаване обработването на лични данни
O3 Отказ за ограничаване обработването на лични данни
U6 Уведомление за ограничаване на обработването на лични данни
U7 Уведомление до трети страни за ограничаване на обработването на лични данни
U8 Уведомление за възобновяване на обработването на лични данни
U9 Уведомление до трети страни за възобновяване на обработването на лични данни
I17 Искане за изтриване на лични данни
O4 Отказ за изтриване на лични данни
U10 Уведомление за изтриване на лични данни
U11 Уведомление до трети страни относно изтриване на лични данни
I21 Възражение срещу обработване на лични данни
O6 Отказ за спиране на обработването на лични данни
U12 Уведомление за спиране обработването на данни