Регистрация в БНБ

„Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД е финансова институция, регистрирана в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции и Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции, издадена от Българска народна банка, към Българска народна банка под № BGR00349 със заповед на Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор“, № БНБ-72794/03.08.2015 г., с основен предмет на дейност „Придобивания на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг)“ по чл.2, ал.2, т.12 от, както и дейност по извънсъдебно и съдебно събиране на просрочени задължения към банкови и финансови институции, комунални дружества, застрахователни компании и др.


Член на Международната асоциация - АКА

Считано от месец април 2017 г., „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД е член на международната асоциация за колекторски агенции - ACA International – The Association of Credit and Collection Professionals.


Администратор на лични данни

Като администратор на лични данни Агенция за контрол на просрочени задължения ЕООД спазва разпоредбите на Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година ("GDPR") и Закона за защита на личните данни и подлежи на регулация от страна на Комисията за защита на личните данни, което гарантира на нашите партньори и клиенти спокойствие и сигурност, когато ни поверяват за обработка личните данни на задължените лица.

Пълноправен член на АКАБГ

Считано от месец април 2017 г., „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД е пълноправен член и на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Това е професионална организация с нестопанска цел, чиято мисия е разпространението и утвърждаването на добрите практики в сферата на събиране на вземания в България. Асоциацията, като единственият пълноправен представител на България в Европейската федерация на колекторските асоциации (FENCA) има ангажимент да съблюдава строгите критерии за членство в АКАБГ, които да гарантират, че членовете и спазват законовите изисквания и прилагат добри практики за управление на вземания, съгласно Етичния кодекс на същата.

„Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД е предприятие, осигуряващо временна работа съгласно Закона за насърчаване на заетостта, на което е издадено Удостоверение за регистрация № 203 от 22.05.2017 г., с валидна регистрация до 22.05.2022 г.
Национален телефон 0700 200 27 / без допълнително таксуване /

Често задавани въпроси

Предварителното проучване е част от процеса по управление на финансовите потоци и е от особено значение за ликвидността на едно дружество. Моделите за проучване могат да бъдат най-разнообразни, но на тяхна база може да определите размера на предоставените стоки и услуги на Вашите клиенти и партньори. Самото проучване е само част от процеса. Дори и когато са коректни към други контрагенти, възможността Вашите клиенти и партньори да не бъдат коректни към Вас е голяма, ако нямате изрядна система за издаване и приемане на документи от и към дружеството, както и договори, предвиждащи всички ситуации, които може да възникнат. При изпълнение на тези условия Вие ще се ползвате с уважение и респект и вероятността от възникване на просрочия ще се сведе до минимум. Ние можем да Ви помогнем с професионални съвети за всяка една стъпка от процеса.

С функции по събиране на просрочените задължения може да натоварите счетоводството, финансовия директор или търговските представители. Не забравяйте, че техните функции са съвсем различни и им плащате за друго. Добавянето на непознат за тях процес ще влоши качеството на изпълнение на основните им задължения. Трябва да имате предвид, че Вашите служители добре познават клиентите, като неминуемо между тях може да възникнат лични отношения или симпатии. Натоварвайки ги с неприсъщи за тях функции, може да загубите клиент, който е финансово затруднен в краткосрочен план и в случай на непрофесионално отношение към него той вече да не предпочете Вашите услуги и да се възползва от конкурентни фирми.

Ние сме професионалисти в сферата на събиране на вземания, защото ежедневно се занимаваме с това и познаваме най-добрите практики и стратегии. Прехвърлянето на Вашите вземания към нас ще увеличи ефикасността на останалите позиции във фирмата Ви. Ние сме посредник между Вас и Вашите длъжници, като основната ни цел е запазване на имиджа на Вашата компания и реализиране на плащания по просрочията.

В този случай ние ще обучим Вас или Ваш служител на основни принципи в събирането на вземания, както и някои техники и похвати при водене на преговори, свързани със събиране на вземания, които Вие ще може да използвате, когато Ваши длъжници са близки до Вас фирми и физически лица и има силен личен елемент и натрупана история. Така Вие ще сте спокойни, че останалата част от задълженията е в сигурни ръце.

При започване на работа по Ваши случаи ние подписваме договор и споразумение за конфиденциалност. Компанията е регистрирана като администратор на лични данни с удостоверение № 377047, издадено от Комисията за защита на личните данни. Като администратор на лични данни компанията спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подлежи на регулация от страна на Комисията за защита на личните данни, което гарантира на нашите партньори и клиенти спокойствие и сигурност, когато ни поверяват за обработка личните данни на задължените лица.

Контакти

  • София, ул. Панайот Волов 29, ет. 3
  • Пловдив, ул. Цоко Каблешков 19, ет. 2, Офис 2А
  • Румъния, Букурещ, сектор 5, бул. Тудор Владимиреску 22, сграда Грийн гейт офис, офис 526, регистър 02, ет. 5
  • +359 2 444 10 10
  • +359 2 554 41 90
  • info [at] debtagency.bg