На "Агенция за контрол на просрочени задължения" ЕООД разчитаме за бързото обработване на информацията подадена от нас, регулярната и коректна отчетност към регулаторните органи.
Изтегли референция
Кирил Михайлов
Изп. Директор на "Изи Асет Мениджмънт" АД

СертификатиКонтакти